9 september 2023

Innovatie en digitalisering

Om optimaal te kunnen functioneren zouden politiemedewerkers anno 2023 moeten beschikken over gebruiksvriendelijke, state of the art ICT-voorzieningen. Maar ook op dit gebied heeft de werkgever de zaken te lang op zijn beloop gelaten en te weinig ambitie aan de dag gelegd. Steevast stelt hij te weinig geld beschikbaar om drastische vernieuwingen door te voeren of kiest hij op cruciale momenten toch voor pappen en nathouden – vaak ook weer om boekhoudkundige redenen.

De politiebonden hebben deze gemiste kansen met lede ogen aangezien. Het gevolg is dat de arbeidsproductiviteit bij de politie tot op heden slechts mondjesmaat profiteert van de technologische vernieuwingen in de afgelopen vijfentwintig jaar.

Die achterstand inlopen zou een oppepper geven aan zowel het prestatievermogen van de politie als het werkplezier van de medewerkers. De politiebonden zullen dan ook bij de werkgever (de politiek) blijven aandringen op verhoging van het budget voor innovatie en digitalisering.

Gebeurt dat niet, dan zullen politiemensen blijven worstelen met de huidige werkcultuur binnen het korps, die ze in feite vraagt om optimaal te functioneren met minder dan optimale middelen.