Is de RAP gunstiger voor mij dan het IKB?

Dat is afhankelijk van de mate waarin je nu gebruik maakt van de RAP. Als je nu aan verschillende onderdelen van de RAP tegelijkertijd meedoet, dan kan de RAP voor jou gunstiger uitpakken dan het IKB. Het is dus afhankelijk van de situatie en daarom is het ook lastig om daar een eenduidig antwoord op te geven. We weten wel (uit deelname in eerdere jaren) dat voor veruit de meeste medewerkers het IKB gunstiger is.