Vermogensbeheer en beleggingen (artikel 18)

Artikel 18
VERMOGENSBEHEER EN BELEGGINGEN

1. De bondspenningmeester beheert en belegt het bondskapitaal (financiële middelen en andere bezittingen van de bond), overeenkomstig de richtlijnen die hij van het hoofdbestuur krijgt. Hij zorgt voor het samenstellen van de financiële jaarverslagen en begrotingen, alsook voor het bijhouden van een overzichtelijke boekhouding. De bondspenningmeester legt voor zijn financieel beleid verantwoording af aan het hoofdbestuur en aan het dagelijks bestuur.

2. Het vermogensbeheer en de beleggingen van de bond mogen niet bijdragen aan schendingen van mensen- en vakbondsrechten. Zo’n schending vindt bijvoorbeeld plaats als bedrijven, organisaties of overheden zich niets aantrekken van oproepen van het Internationaal Verbond van Vakverenigingen (IVV), het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV) en/of de FNV om bij bepaalde regimes door economische sancties meer respect af te dwingen voor de naleving van mensen- en vakbondsrechten.

3. Het hoofdbestuur kan de afdelingsbesturen richtlijnen geven voor het beheer van de afdelingsbudgetten.