Taken adviesorganen (artikel 17)

Artikel 17
TAKEN ADVIESORGANEN

1. De taken van een adviesorgaan zijn als volgt:

a)      het signaleren, co├Ârdineren en ter discussie stellen van ervaringen, problemen en meningen van een specifieke groep werknemers of leden (de doelgroep);

b)      het leveren van bijdragen aan de voorbereiding van het algemene beleid van de bond voor zover dat de belangen van de doelgroep raakt;

c)      het hoofdbestuur gevraagd en ongevraagd adviseren over relevante ontwikkelingen met betrekking tot (de belangen van) de doelgroep;

d)      het meewerken en uitvoering geven aan de actieplannen van de bond ten gunste van de doelgroep;

e)      het adviseren van het hoofdbestuur over de communicatie met de doelgroep;

f)       het deelnemen aan acties binnen de FNV ten gunste van de doelgroep.

2. In overleg met het hoofdbestuur stelt een adviesorgaan nadere regels vast over zijn manier van vergaderen en verslaglegging.