Stage hoofdbestuur (artikel 16)

Artikel 16
STAGE HOOFDBESTUUR


1. Het hoofdbestuur stelt twee (2) stageplekken beschikbaar voor leden van de bond. Kandidaten moeten in actieve dienst bij de politie zijn en afkomstig uit verschillende afdelingen van de bond.

2. De bondsraad kent de stageplekken toe op voordracht van de afdelingen en adviesorgaan NPB Jong. Die dragen samen bij voorkeur meer kandidaten voor dan er stageplekken beschikbaar zijn.

3. Een stage bij het hoofdbestuur duurt maximaal twee (2) jaar en wordt door de bondsraad in twee (2) delen toegekend: eerst met een besluit over een startjaar en daarna met een besluit over een vervolgjaar.

4. Een stagiair kan tijdens de vergadering van het hoofdbestuur deelnemen aan de beraadslagingen, maar heeft geen stemrecht. Hij kan zijn belangstelling uitspreken voor (verdieping in) een bepaalde bestuursportefeuille, maar dat levert geen aanspraak op.