Slotbepaling

SLOTBEPALING

In gevallen waarin de wet, de statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het hoofdbestuur.