Congresvoorstellen (artikel 13)

Artikel 13
CONGRESVOORSTELLEN

1. Tijdens een ledencongres worden voorstellen behandeld en vervolgens al dan niet in stemming gebracht. Tot het indienen van congresvoorstellen zijn de volgende organen en personen bevoegd:

a)      het hoofdbestuur;

b)      de afdelingen (alleen of samen met andere afdelingen);

c)      de adviesorganen (alleen of samen met andere adviesorganen);

d)      individuele leden van de bond die voor een congresvoorstel vijftig (50) geldige steunbetuigingen van andere leden weten te vergaren. Een steunbetuiging is geldig als ze is voorzien van het lidmaatschapsnummer van het lid en zijn handtekening.

2. Het hoofdbestuur informeert de afdelingen tijdig over de plaats, data en duur van het congres en vermeldt daarbij ook de volgende gegevens:

a)      de uiterlijke datum waarop congresvoorstellen bij het hoofdbestuur binnen moeten zijn en de manier waarop ze moeten worden ingediend;

b)      de datum waarop de afdelingen en adviesorganen de beschikking krijgen over het geheel aan ingediende congresvoorstellen plus de stemadviezen van het hoofdbestuur over de voorstellen van afdelingen, adviesorganen en individuele leden;

c)      de uiterlijke datum waarop eventuele voorstellen voor amendementen bij het hoofdbestuur binnen moeten zijn.

3. Minstens drie (3) weken voor de aanvang van een congres moeten de afdelingen en adviesorganen een congresbundel in hun bezit hebben. Dit boekwerk heeft in ieder geval de volgende informatie te bieden:

a)      een concept-agenda voor het congres;

b)      het algemene en financiële verslag van het hoofdbestuur over het voorafgaande boekjaar (= kalenderjaar).

c)      de door de afdelingen gekozen onbezoldigde hoofdbestuurders en de door het hoofdbestuur bindend voorgedragen kandidaat voor elk van de drie (3) bezoldigde hoofdbestuursfuncties.

d)      de lijst met de door de afdelingen gekozen ledenvertegenwoordigers in de bondsraad.

e)      de voorstellen van het hoofdbestuur, de afdelingen, de adviesorganen en individuele leden met de daarop ingediende amendementen;

f)       de stemadviezen van het hoofdbestuur over de voorstellen van afdelingen, adviesorganen en individuele leden (met minstens vijftig (50) steunbetuigingen van andere leden) en de daarop ingediende amendementen.