Bescherming persoonsgegevens (artikel 3)

Artikel 3
BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

1. Het hoofdbestuur is verantwoordelijk voor de bewaking van de persoonlijke gegevens die de leden aan de bond hebben toevertrouwd.

2. Het hoofdbestuur stelt een privacyreglement op om aan bovengenoemde verantwoordelijkheid vorm en inhoud te geven.

3. Onderdeel van het bovengenoemde reglement is het voorschrift dat de bond persoonlijke gegevens van leden alleen aan derden verstrekt als dat praktisch noodzakelijk is voor het realiseren van de doelen van de bond.