Aanvraag en toekenning lidmaatschap (artikel 2)

Artikel 2
AANVRAAG EN TOEKENNING LIDMAATSCHAP

1. Toekenning van het lidmaatschap van de bond kan worden aangevraagd door het volledig invullen van een officieel (papieren of digitaal) aanmeldingsformulier van de bond en dat in te dienen bij het hoofdbestuur. 

2. Wordt iemand als lid van de bond geaccepteerd, dan ontvangt hij een bewijs van lidmaatschap en een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement.

3. Leden worden geacht het hoofdbestuur zo spoedig mogelijk te informeren over veranderingen in de gegevens die via het aanmeldingsformulier aan de bond zijn verstrekt.