Wordt de thuiswerkvergoeding verhoogd en wat krijgen we aan materiële voorzieningen ?

Er zijn geen afspraken gemaakt over een verhoging van de thuiswerkvergoeding. Mocht de wettelijke (belastingtechnische) mogelijkheid uitgebreid worden, dan treden we in overleg met de werkgever.

Het is nog onbekend welke materiële voorzieningen beschikbaar zullen komen vanuit de werkgever. De regeling moet nog nader uitgewerkt worden. De verwachte ingangsdatum is de eerste helft van 2023.