Worden de afgesproken loonsverhogingen ingehouden op mijn WIA-uitkering?

Ja, bij mensen in de WIA worden alle extra inkomsten voor twee derde in mindering gebracht op hun uitkering. Daar is geen technische bypass voor te regelen in de CAO, zo werken de WIA en de belastingwetgeving. Deze korting wordt toegepast bij zowel eenmalige uitkeringen als structurele loonsverhogingen.