Worden de afgesproken loonsverhogingen ingehouden op mijn WAO-uitkering?

Dat is niet in algemene zin te zeggen. Anders dan de WIA werkt de WAO met arbeidsongeschiktheidsklassen. De uitwerking van een loonsverhoging op een WAO-uitkering hangt af van het exacte arbeidsongeschiktheidspercentage dat binnen die klasse is toegekend. Daarnaast is het effect afhankelijk van de indexatie van je maatman, die meestijgt met de algemene loonstijging in plaats van de cao-verhoging binnen de politie.

Stel je zit in de arbeidsongeschiktheidsklasse 45-55 procent en je percentage is 54 procent. Dan zal een loonsverhoging binnen de politie niet snel gevolgen hebben. Dat kan anders zijn als je percentage net binnen deze klasse valt (zoals 46 procent) en de loonsverhoging binnen de politie hoger is dan de algemene salarisstijging in Nederland.