Wie komen er in aanmerking voor de tijdelijke tegemoetkoming voor extra onregelmatige inzet vanwege de onderbezetting?

Iedereen die is aangesteld in het domein uitvoering van het Landelijk Functiegebouw Nederlandse Politie (LFNP) tot en met schaal 9 komt hiervoor in aanmerking. Of je onder uitvoering valt kun je vinden op http://www.7n.nl/lfnp/domein/Uitvoering.