Wat zijn voor 2022 de gevolgen van de cao-afspraken voor (de beloning van) vrijwilligers?

De nieuwe cao-afspraken over de politiesalarissen hebben geen gevolgen voor de beloning van politievrijwilligers. Die krijgen namelijk vrijwilligersvergoedingen in plaats van een salaris/beloning.

Dat wil niet zeggen dat de beloning van politievrijwilligers in 2022 niet verbetert. Hun vergoedingen worden jaarlijks aangepast overeenkomstig de afgeleide consumentenprijsindex (CPI), zoals het Centraal Planbureau die in het Centraal Economisch Plan (CEP) publiceert. (Dit is geregeld in artikel 2, derde lid, van de Regeling vergoedingen politievrijwilligers.

Op basis van het CEP 2022 bedraagt de afgeleide CPI voor het jaar 2021 2,5 procent.

  • Per 1 juli 2022 wordt de vaste vergoeding voor politievrijwilligers per kalenderjaar dan ook verhoogd van € 186,22 naar € 190,87.
  • De vergoeding per uur voor politievrijwilligers wordt vanaf 1 juli verhoogd van € 7,77 naar €7,96.