Waarom is er geen structurele vroegpensioenregeling vanaf 2026 afgesproken?

Volgens de huidige planning wordt volgend jaar een nieuwe pensioenwet van kracht, die de basis vormt voor een meer eigentijds en socialer pensioenstelsel. Onderdeel daarvan zal zijn dat de overheid via fiscale vrijstellingen weer gaat meewerken aan betaalbare afspraken tussen werkgevers en bonden over structurele vroegpensioenregelingen  op sectoraal niveau – dus bijvoorbeeld voor de politiesector. 

De politiek, werkgevers en bonden hebben echter tijd nodig om dat nieuwe stelsel praktisch uit te werken. Als voorschot zijn tot en met 2025 fiscale vrijstellingen afgesproken om alvast tijdelijke vroegpensioenregelingen mogelijk te maken. 

Zonder nieuwe (landelijke) afspraken worden nieuwe vroegpensioenregelingen vanaf 2026 weer fiscaal beboet met een belastingheffing van vijftig procent. Het is deze boete die alle voormalige sectorale vroegpensioenregelen veel te duur maakte en de das om heeft gedaan. (Bewust overheidsbeleid, want zoveel mogelijk mensen langer laten doorwerken was jarenlang het Haagse mantra.)

Het wachten is dus op de concrete invulling van de structurele vroegpensioen-afspraak in het pensioenakkoord. Het heeft geen zin om voor die tijd bij de werkgever aan te dringen op een sectorale vroegpensioenregeling voor de periode vanaf 2026. Zonder duidelijkheid over het toekomstige fiscale beleid is dat onbegonnen werk.  

Het maximaal haalbare in de huidige situatie is de afspraak dat de werkgever en de bonden serieus gaan onderhandelen over een structurele vroegpensioenregeling voor de politiesector vanaf 2026 zodra de praktische (politieke) uitwerking van het pensioenakkoord daarbij vaste (financiële) grond onder de voeten biedt. Die afspraak is nu gemaakt. 

In de tussentijd blijven de politiebonden zich onverminderd sterk maken voor een spoedige invoering van de nieuwe (fiscale) mogelijkheden voor vroegpensioenregelingen – en dan natuurlijk in een zorgvuldige aansluiting op de tijdelijke RVU, zodat de collega’s die vanaf 1 januari 2026 65 jaar worden niet buiten de boot vallen.