Waarom is er geen RVU-verruiming afgesproken waardoor ook collega’s die in 2026 65 jaar worden een RVU-bijdrage kunnen krijgen om vervroegd met pensioen te gaan?

De tijdelijke RVU is zoals het woord al zegt ‘tijdelijk’ en loopt per 31-12-2025 af.  Volgens het landelijk pensioenakkoord moet er vanaf 2026 een structurele vroegpensioenregeling voor zware beroepen van kracht worden. De politiebonden zullen zich daar onverminderd sterk voor blijven maken – en dan natuurlijk voor een zorgvuldige aansluiting op de tijdelijke RVU, zodat de collega’s die vanaf 1 januari 2026 65 jaar worden niet buiten de boot vallen.

Als er politieke besluitvorming komt tijdens de looptijd van deze cao (01-01-2022 t/m 30-06-2024) die leidt tot een aanvullende afspraak op het pensioenakkoord 2019 met betrekking tot een vorm van vroegpensioen voor bepaalde beroepsgroepen met een zwaar of hoog-risicoberoep, dan zullen partijen met elkaar in overleg treden om de gevolgen daarvan voor de politiesector te bespreken.