Is de loonsverhoging met € 100 vanaf 1 januari 2022 bruto of netto?

Het gaat om een bedrag van € 100 bruto, zoals gebruikelijk bij beloningsafspraken. Voor alle duidelijkheid: het gaat hier niet om een eenmalige uitkering, maar om een blijvende verhoging van de loonschalen. De bonden zijn erg blij met deze structurele verbetering, want daar blijven onze leden dus de rest van hun loopbaan profijt van hebben. 

Bovendien is het ook nog eens een verbetering in de vorm van een bedrag (een zogenaamde nominale verbetering), waardoor de collega’s in de lagere schalen er relatief meer op vooruit gaan dan de rest. Zeker in deze tijd is dat een vorm van solidariteit waar de politiebonden zich graag sterk voor maken.  

Tot slot komt deze afspraak ook tegemoet aan een andere wens van veel van onze leden: terugwerkende kracht tot 1 januari 2022. Daardoor sluit deze politie-cao qua beloningsafspraken naadloos aan op de vorige – iets waar veel collega’s waarde aan hechten.