Hoe wordt de tijdelijke tegemoetkoming voor extra onregelmatige inzet vanwege de onderbezetting berekend?

De tegemoetkoming bestaat uit een verdubbeling van de uitbetaalde bedragen aan operationele toelage (OT), verschuivingsvergoeding en overwerktoeslag – ook als deze in tijd (levensfase-uren) is uitgekeerd. Het maximumbedrag aan tegemoetkoming dat in 2022, 2023 en 2024 jaarlijks in december wordt uitbetaald is € 2.500 bruto.

Voor de tegemoetkoming die in december 2022 wordt uitgekeerd tellen de uitbetaalde bedragen in de periode november 2021 tot en met oktober 2022 als grondslag voor de verdubbeling mee. Deze wijze van berekenen geldt ook voor 2023 en 2024.

LET OP: In het geval van ‘ziektemiddeling’ zonder dat er OT is gedraaid, vindt over dat bedrag geen verdubbeling plaats. Dat geldt alleen voor de toelagen vanwege daadwerkelijk gedraaide onregelmatigheid.

Stel je draait alleen OT en die is elke maand € 250. Dan heb je over de maanden november 2021 tot en met oktober 2022 in totaal € 3.000 aan OT uitgekeerd gekregen die meegerekend wordt voor de financiële tegemoetkoming. Aangezien daarvoor het maximum van € 2.500 bruto is afgesproken, krijg je dat bedrag uitgekeerd in december 2022.

Dit is een eenmalige extra uitkering net zoals het vakantiegeld en de eindejaarsuitkering. Die vallen onder het zogenaamde bijzondere belastingtarief. In de maand van uitbetaling betaal je over de tegemoetkoming daardoor iets meer belasting dan normaal. Het verschil krijg je in 2023 weer terug via de integrale belastingaangifte over 2022.