Geldt de loonsverhoging van € 100 ook voor de politiestudenten?

Nee, deze nominale verhoging geldt vooralsnog alleen voor collega’s die hun politieopleiding hebben afgerond. Een definitieve beslissing hierover moet nog genomen worden. 

De afgesproken procentuele loonsverhogingen gelden wel voor politiestudenten met een salaris. Dat wil zeggen: aspiranten vanaf het tweede jaar en aspiranten in het eerste leerjaar met salaris omdat ze al werkervaring hadden. Zij krijgen dus vanaf 1 juli aanstaande  om te beginnen een loonsverhoging van 2 procent. 

Aspiranten in het eerste leerjaar vormen een bijzondere categorie, want zij krijgen een vergoeding in plaats van een salaris. De hoogte van deze vergoeding is gekoppeld aan de hoogte van de studiebeurs van het ministerie van Onderwijs en wordt dan ook niet aangepast op basis van cao-afspraken over structurele loonsverhoging. 

Het huidige onderhandelaarsakkoord bevat echter wel een afspraak over een verbetering van de tegemoetkoming in het eerste jaar van de politieopleiding. Vanaf 15 augustus 2022 wordt die voor de opleidingsniveaus 2, 3 en 4 structureel verhoogd naar € 1.100 per maand en voor de opleidingsniveaus 5 en 6 naar € 1.200,- per maand. 

De indexatie van deze tegemoetkoming blijft gekoppeld aan de jaarlijkse indexatie van de studiebeurs van het ministerie van Onderwijs.