Geldt de loonsverhoging van € 100 ook voor de politiestudenten?

Collega's die zijn ingeschaald in een aspirantenschaal ontvangen vanaf december 2022 alsnog de structurele cao-salarisverhoging van € 100 bruto per maand - die eerste keer met terugwerkende kracht tot uiterlijk 1 januari 2022. Ben je na 1 januari 2022 in dienst getreden? Dan ontvang je in december de salarisverhoging met terugwerkende kracht vanaf het moment van indiensttreding.

Die harde toezegging kregen de politiebonden op 6 oktober van de werkgever (minister van Justitie en Veiligheid + korpsleiding) tijdens hun maandelijkse arbeidsvoorwaardenoverleg. Inmiddels zijn definitieve afspraken gemaakt over de uitbetaling hiervan en dus kunnen aspiranten in december de extra uitbetaling verwachten.

In augustus concludeerde de NPB dat er in de nieuwe politie-cao een onrechtvaardigheid was geslopen. De loonsverhoging met €100 (bruto) per maand was wel afgesproken voor aspiranten met werkervaring (die een salaris krijgen op basis van een ‘gewone’ politieschaal), maar niet voor de collega’s in de speciale salarisschalen voor aspiranten. Volgens de NPB komt dit juridisch neer op willekeur. Daarom zijn we met de werkgever in gesprek gegaan over een (collectieve) oplossing. Die is op 6 oktober dus bereikt.

Aanpassing toelagen/vergoedingen
De bedragen die op het salaris zijn gebaseerd - zoals de vakantietoeslag - worden vanwege de loonsverhoging opnieuw berekend en met terugwerkende kracht aangepast en/of uitbetaald of gereserveerd. Inkomenscomponenten als de operationele toelage en piketvergoeding stijgen niet mee met de verhoging vanaf 1 januari 2022.

Werkgeversverklaring
Collega's die een werkgeversverklaring nodig hebben (bijvoorbeeld voor het aanvragen van een hypotheek), kunnen die aanvragen na 21 december aanstaande. Vanaf dat moment zijn alle verhogingen in de verklaring verwerkt.

Tegemoetkoming eerste studiejaar
Voor alle duidelijkheid: de cao-loonsverhoging van € 100 bruto per maand geldt (nog) niet voor aspiranten die in hun eerste studiejaar geen salaris ontvangen maar een tegemoetkoming. Vanaf het moment dat deze collega's overgaan naar een salarisschaal, krijgen ze uiteraard ook de extra € 100 bruto per maand betaald.