Geldt de loonsverhoging van € 100 ook voor de politiestudenten?

Deze nominale verhoging geldt alleen voor collega’s die hun politieopleiding hebben afgerond en voor aspiranten die zijn ingeschaald in de na afronding van de opleiding toepasselijke salarisschaal, bijvoorbeeld omdat ze al werkervaring hadden.

Aspiranten vanaf het tweede leerjaar met een aspirantensalaris krijgen vanaf 1 juli aanstaande een loonsverhoging van 2 procent.

Aspiranten in het eerste leerjaar vormen een bijzondere categorie, want zij krijgen een vergoeding in plaats van een salaris. De hoogte van deze vergoeding is gekoppeld aan de hoogte van de studiebeurs van het ministerie van Onderwijs en wordt dan ook niet aangepast op basis van cao-afspraken over structurele loonsverhoging. 

Het huidige onderhandelaarsakkoord bevat echter wel een afspraak over een verbetering van de tegemoetkoming in het eerste jaar van de politieopleiding. Vanaf 1 augustus 2022 wordt die voor de opleidingsniveaus 2, 3 en 4 structureel verhoogd naar € 1.100 per maand en voor de opleidingsniveaus 5 en 6 naar € 1.200 per maand. Deze verbetering geldt voor alle aspiranten die op 1 augustus een tegemoetkoming ontvangen.

De indexatie van deze tegemoetkoming blijft gekoppeld aan de jaarlijkse indexatie van de studiebeurs van het ministerie van Onderwijs.