Betekent de LFU-spijtoptantenafspraak ook dat degenen die in 2018 voor LFU hebben gekozen desgewenst kunnen kiezen voor terugkeer naar de RPU?

Nee. Het gaat om de doelgroep die destijds bij invoering LFU bij nader inzien voor de LFU had kunnen en willen kiezen.