22 mei 2020

Ereleden NPB

Leden van de NPB kunnen op voordracht van het hoofdbestuur door het congres tot erelid worden benoemd vanwege hun buitengewone verdiensten voor de bond. De afgelopen dertig jaar is die onderscheiding aan elf (oud-)collega's toegekend.

Joop de Jager (1996)
Jan Eringaard (2005)
Hans van Duijn (2008)
Flip Raad (2011, overleden in 2012)
Harry van Rijn (2014)
Dirk van Oostaijen (2020)
Klaas Ottens (2022)
Rob Andringa (2022)
Fred Burnet (2022)
Alwin de Kok (2022)
Coen Verplak (2023)