25 augustus 2017

Ereleden NPB

Leden van de NPB kunnen op voordracht van het hoofdbestuur door het congres tot erelid worden benoemd vanwege hun buitengewone verdiensten voor de bond. De afgelopen twintig jaar is dat met vijf leden gebeurd.

Joop de Jager (1996)

Jan Eringaard (2005)

Hans van Duijn (2008)

Flip Raad (2011, overleden in 2012)

Harry van Rijn (2014)