Moet het korps me verlof geven voor een vaccinatie?

Je moet proberen om een afspraak voor vaccinatie buiten werktijd te plannen. Alleen als dat echt niet kan, kun je voor een vaccinatie onder werktijd een beroep doen op calamiteiten- en ander kort verzuimverlof (art. 4.1 Wet arbeid en zorg). Je hebt dan voor de benodigde tijd recht op verlof met behoud van loon.

Meer over:
vaccinatie