Mag het korps me vragen om een test- of vaccinatiebewijs?

Nee, dat mag niet. Een test en vaccinatie zijn niet verplicht. Je bent dus ook niet verplicht om een test- of vaccinatiebewijs te laten zien. Het is bovendien privacygevoelige informatie, omdat het over medische gegevens gaat. Zelfs al geef je zelf toestemming, dan mag het korps dit soort informatie niet opslaan. De relatie tussen werkgever-werknemer is namelijk geen gelijkwaardige relatie. Dat betekent jij je verplicht kunt voelen om in te stemmen met zo'n verzoek.