Mag het korps me verplichten tot een vaccinatie tegen het coronavirus?

Nee, dat mag niet. Het gaat om inbreuken op twee grondrechten: het recht op privacy en het recht op lichamelijke integriteit (het recht om zelf te bepalen wat er met je lichaam gebeurt). Voor inbreuken op deze grondrechten is een wettelijke grondslag nodig. Die is er niet. Want ook al geef je zelf toestemming, dan is het nog steeds een inbreuk op je grondrechten. De relatie tussen werkgever-werknemer is namelijk niet gelijkwaardig. Dat betekent dat je je verplicht kunt voelen om in te stemmen met het verzoek van het korps.

Meer over:
vaccinatie