Mag het korps me verplichten om een zelftest te doen?

Nee, dat mag niet. Niemand is verplicht om een coronatest te ondergaan, omdat iedereen zelf mag bepalen wat er met zijn of haar lichaam gebeurt. Dit is een grondrecht en wordt ook wel het recht op lichamelijke integriteit genoemd. Wanneer je een zelftest gebruikt adviseren we om alleen een antigeentest te gebruiken met een CE-markering.

Bedenk daarbij ook dat een test een momentopname is. De werkgever moet altijd maatregelen treffen om te zorgen voor een veilige werkplek, zoals afstand houden, schermen plaatsen of mondkapjes aanbieden. Dit geldt ook als werknemers op vrijwillige basis een coronatest doen.