Kan ik ontslagen worden als ik weiger me te laten vaccineren tegen het coronavirus?

De NPB vindt dat het geen nadelige gevolgen voor je mag hebben als je je niet laat vaccineren. Het zal niet gemakkelijk zijn je daarvoor te ontslaan. Het korps moet dan eerst duidelijk maken dat er geen andere mogelijkheden zijn om veilig te laten werken. Bijvoorbeeld na een negatieve test en met het gebruik van een juist mond-neusmasker. Je werkgever moet blijven zorgen voor de beschikbaarheid van voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen om je werk veilig te kunnen doen.

Ook zal hij eventuele persoonlijke bezwaren tegen vaccineren moeten kunnen weerleggen. Bijvoorbeeld omdat je extra gevoelig bent voor een van de bijwerkingen van een vaccinatie.

Legt het korps een sanctie op omdat je je niet wilt laten vaccineren? Neem dan contact op met de NPB!

Meer over:
vaccinatie