Ik behoor tot een kwetsbare groep. Kan het korps me verplichten weer aan het werk te gaan als ik gevaccineerd ben?

Het vaccin zorgt ervoor dat jij beschermd bent tegen het coronavirus. Overleg bij twijfel met je bedrijfsarts of het verantwoord is om weer aan het werk te gaan. Daarbij is ook van belang hoelang het vaccin je beschermt en in hoeverre het besmetting van anderen voorkomt.

Meer over:
vaccinatie