Het korps wil dat we ons preventief laten testen op corona, anders mogen we niet komen werken. Mag dat?

Nee, dat mag niet. Je werkgever mag je niet verplichten om een test te doen en ook geen sancties opleggen als je je niet wilt laten testen. Je mag zelf beslissen wat er met jouw lichaam gebeurt. Dat noemen we ook wel: het recht op lichamelijke integriteit.

Ook mag je werkgever vanwege je privacy jouw medische gegevens niet opslaan. Dat is geregeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Door de AVG krijgen mensen meer privacyrechten. Zelfs al geef je toestemming, dan nog mag je werkgever deze informatie niet vastleggen.

De relatie tussen werkgever en werknemer is namelijk niet gelijkwaardig. Dat betekent jij je verplicht kunt voelen om je wel preventief te laten testen, terwijl je dat helemaal niet wilt. Gebeurt dit bij jou op je werk? Neem dan contact op met de NPB!