Algemene voorwaarden NPB-rechtshulp

Leden kunnen bij de NPB terecht met juridische vragen en problemen op het gebied van werk en inkomen en strafrecht. Wat we verstaan onder werk en inkomen en strafrecht wordt in deze voorwaarden uitgelegd. We kunnen alleen adviseren en procederen over Nederlands recht en voor zover de Nederlandse rechter bevoegd is.