Lid worden van de NPB: wat kost dat aan contributie?

NPB-lid zijn is voordeliger dan je denkt. Je betaalde per maand 0,7 procent van je salaris (brutoschaalbedrag) aan contributie, met een minimum van € 10,15 en een maximum van €14,50.

Deze contributie wordt automatisch op je salaris ingehouden en naar de NPB overgemaakt door je werkgever.

(Vervroegd) gepensioneerde collega’s komen in aanmerking voor het minimumtarief van €7,75 per maand. Die aanspraak geldt vanaf het moment dat ze hun (vervroegd) pensioen zelf bij de bond melden; die informatie krijgt de NPB namelijk niet van het korps.

Leden van de vrijwillige politie betalen €7,75 per maand.

Politieambtenaren kunnen hun vakbondscontributie één keer per jaar fiscaal laten verrekenen bij de bepaling van hun nettoloon. Het betaalde bedrag wordt dan van het brutoloon afgetrokken, waardoor je die maand minder loonbelasting en sociale premies hoeft te betalen. Indirect krijg je daardoor 40 tot 50 procent van de betaalde NPB-contributie terug.