7 december 2017

ZSM-plannen voor kerst op tafel

De politiebonden hebben er bij de werkgever op aangedrongen om voor de kerstdagen duidelijkheid te geven over de reorganisaties bij ZSM. Die toezegging is eerder gedaan richting de collega’s en moet nu ook worden nagekomen.

De politiebonden verwachten dat zo gauw de plannen op tafel liggen er ook snel besluitvorming kan plaatsvinden en duidelijkheid kan komen voor individuele ZSM’ers.

Procesafspraken
ZSM is bij oprichting van de Nationale Politie niet ingericht. Daardoor zijn de betrokken collega’s veelal tijdelijk tewerkgesteld. Nu wordt ZSM alsnog ingericht en moet er gekeken worden welke spelregels daarbij gelden. De politiebonden gaan tot het uiterste om zo snel mogelijk duidelijkheid voor deze collega’s te krijgen. Om er zeker van te zijn dat de werkgever zijn eigen deadlines haalt, zijn er een aantal procesafspraken gemaakt.

Reorganisatieplannen
Zo is afgesproken dat de politiebonden van de werkgever uiterlijk 10 december alle reorganisatieplannen per eenheid krijgen. Deze plannen worden door de werkgever gemaakt in afstemming met de medezeggenschap. Dat lijkt bij acht van de tien eenheden te lukken. De politiebonden hebben hierna enkele dagen om de plannen door te nemen.

Aanvullende afspraken
Vervolgens worden de plannen op 14 december besproken door de werkgroep reorganisatie van het CGOP. De werkgever zorgt ervoor dat die dag alle projectleiders van de eenheden aanwezig zijn om vragen te beantwoorden en onduidelijkheden weg te nemen. Er kan dan direct worden gekeken of er nog aanvullende afspraken gemaakt moeten worden, bovenop de al bestaande afspraken in het Landelijk Sociaal Statuut. De bonden willen dat tijdens of kort na het overleg definitieve beslissingen worden genomen.

Meer over:
OVW-rechten