27 juli 2022

Ziek op vakantie

Heb je eindelijk vakantie, word je ziek. Wat nu? In elk geval moet je je altijd meteen ziek melden bij de werkgever. Zoals je dat normaal zou doen, dus waarschijnlijk is dit door een contact met je leidinggevende. Op deze manier kun je in principe je vakantiedagen veiligstellen voor de toekomst.

Doe je een ziekmelding voor of tijdens een vakantie, dan worden de dagen in beginsel volledig teruggeboekt. Het betekent wel dat je de ziekte achteraf moet kunnen uitleggen.

Doktersverklaring
Als je al op de plaats van bestemming bent, kan dat door een bezoek aan een arts. Met een doktersverklaring kun je de ziekmelding na afloop onderbouwen en laat je zo min mogelijk ruimte voor twijfel. Ben je nog thuis, dan gaat de normale procedure rond ziekmeldingen van start.

Bereikbaar zijn en beter melden
In beide gevallen betekent het dat je tijdens je vakantie bereikbaar moet blijven voor je werkgever. Geef daarom bij de ziekmelding je verblijfsadres door en laat weten hoe je bereikbaar bent.

Word je tijdens de geplande vakantie weer beter, meldt dat dan direct bij de werkgever. Vanaf dat moment gaan ook de vakantiedagen weer gewoon tellen.

Check
Aan het einde van de vakantie is het belangrijk dat je checkt of er toch geen vakantiedagen zijn ingehouden tijdens de periode van ziekte. Controleer het juiste aantal dat afgeschreven wordt. Bij vraagtekens of problemen hierover kun je eerst bij de werkgever aankloppen.

Blijven de geschillen over de afgeboekte vakantiedagen tijdens ziekmelding bestaan of lopen ze zelfs op, neem dan contact met ons op.

Anders bij langdurige ziekte
Let op! Bij langdurige ziekte geldt een andere werkwijze. Dan is met de werkgever afgesproken dat er voor een vakantie in het buitenland wel verlofdagen worden opgenomen. Tijdens deze vakantie ben je dan wel vrijgesteld van re-integratieverplichtingen, zoals het afgesproken kopje koffie op de werkvloer of bezoek aan de bedrijfsarts.

Natuurlijk kun je als langdurige zieke tijdens de vakantie ook op een andere manier ziek worden. In dat geval gelden dan de gewone afspraken over ziekmelden tijdens vakantie zoals hierboven beschreven. Met dus alle voorwaarden rond terugboeken van verlofdagen, doktersverklaring, beter melden en de uiteindelijke check.

Meer over:
Rechtspositie