27 april 2018

Willem Schenderling koninklijk onderscheiden

Op donderdag 26 april heeft collega Willem Schendering in Den Haag een lintje gekregen voor zijn jarenlange inzet als kaderlid binnen de Nederlandse Politiebond en als personeelsvertegenwoordiger in de medezeggenschap. In naam van de koning werd hij door burgemeester Krikke benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Een zeer verdiende bekroning van een lange politieloopbaan!

De burgemeester typeerde Willem Schenderling als ‘een bevlogen vakbondsman, die van zijn hart geen moordkuil maakt. Als voorzitter van de NPB-afdeling Den Haag komt hij op voor de belangen van de leden van zijn bond, maar verliest daarbij het belang van het korps als organisatie niet uit het oog. Als dat onvermijdelijk is, zoekt Willem vol overgave mee naar het best mogelijke compromis. Hij neemt die taak serieus en verwacht dat ook van zijn bestuur. Ook als individuele belangenbehartiger heeft Willem structureel uitzonderlijke prestaties geleverd. Jarenlang heeft hij zich belangeloos en met hart en ziel ingezet voor politiemensen die door hun werk in de problemen waren gekomen. Kortom: Willem staat voor zijn collega’s en is een sterke vertegenwoordiger namens zijn bond.’

Ook zijn positieve bijdrage aan de medezeggenschap van het politiepersoneel was niet onopgemerkt gebleven, aldus burgemeester Krikke. ‘Willem meldde zich aan bij de medezeggenschap vanuit een functie bij het toenmalige Bureau Orde en Bewaking en later vanuit het bureau Karnebeek. Hij stond al gauw bekend als iemand die het hart op de tong heeft liggen en het debat niet uit de weg gaat. Willem kan zich op momenten ergeren aan iemand die zijn huiswerk niet heeft gedaan, maar maakt het daarna altijd weer goed door deze collega weer op te zoeken en het gesprek aan te gaan. Hij is gepassioneerd als het om de gezamenlijke belangen gaat; het collectief is voor hem belangrijk en afspraak is afspraak.

Kortom, aldus de burgemeester: ‘Door zijn buitengewone toewijding als medezeggenschapper en vakbondsman heeft Willem Schenderling een zeer gewaardeerde bijdrage geleverd aan het overeind houden van vele collega’s tijdens hun veeleisende en risicovolle politiewerk voor de veiligheid van de burgers.’

En zo is het!

Meer over:
Vereniging