4 oktober 2019

Willekeur bij toekenning flexibele werkplek PDC

Politiemedewerkers in de ondersteunende dienst (PDC) krijgen lang niet overal dezelfde mogelijkheden om thuis te werken of op een politielocatie dichter bij huis dan hun officiële werkplek. Dat blijkt uit de reacties die sinds mei zijn binnengekomen bij het NPB-meldpunt flexibele werkplek bedrijfsvoering.

NPB-eenheidsbestuurder Rianne Wisselink: ‘Op de ene plek kan alles, op de andere plek helemaal niets en op andere plekken zit het daartussenin.’ De meest opvallende melding tot nu toe: een collega had te horen gekregen dat flexibele werkplekken alleen mogelijk waren voor functies boven schaal 7. Wisselink: ‘Dat is klinkklare onzin, die je nergens terugvindt in het landelijke korpsbeleid.’

Presentie-eis
Bij meerdere diensten in Rotterdam wil de leiding dat medewerkers minimaal drie dagen op het PDC aanwezig zijn (onder andere Facilitair Financieel FA en HR-A Rotterdam). Rianne Wisselink: ‘Bij die laatste dienst (mogelijk ook bij andere) wordt die eis ook opgelegd aan medewerkers die maar drie dagen werken. Met die deeltijdfactor wordt dus geen rekening gehouden. Het stellen van algemene presentie-eisen is sowieso in strijd met de positieve grondhouding ten aanzien van Het Nieuwe Werken die het landelijke korpsbeleid voorschrijft. Elk verzoek moet individueel beoordeeld worden, waarbij de mogelijkheden in het werk leidend zijn.’

Servicedesks
Ook de medewerkers bij de servicedesks hebben niet dezelfde mogelijkheden als het gaat om een flexibele werkplek. Wisselink: ‘Bij de servicedesk ICT wordt netjes het landelijk beleid uitgevoerd, maar bij de servicedesk facilitair niet. Opmerkelijk, want beide desks werken met vergelijkbare systemen. De verschillen zijn gemakkelijk de wereld uit te helpen als men bereid is over de muren van de eigen afdeling heen te kijken. Een unieke kans om de kunst af te kijken van de buurman en medewerkers onnodig heen-en-weerreizen te besparen.’

Illegaal ‘eigen beleid’
Via zijn digitale meldpunt ontving de NPB ook eigen richtlijnen van diensten, zoals de werkafspraken die dit jaar zijn afgekondigd bij het ICT-infrabedrijf. Wisselink: ‘In die memo staat een waslijst aan eigen voorwaarden: maximaal 1 dag per week plaats-onafhankelijk werken en die wordt niet op een vaste dag ingeroosterd; er moet altijd een minimale bezetting op de locatie zijn; thuiswerken is geen recht maar een gunst en kan altijd worden ingetrokken bij een te lage bezetting door ziekmelding; als we constateren dat thuiswerken niet bij je past dan gebeurt het niet. Opvallend, want de bedrijfsvoering heeft helemaal geen ruimte om af te wijken van het landelijk beleid. Deze en andere eigen richtlijnen en voorwaarden zijn niet rechtsgeldig en moeten worden ingetrokken.’

Niet uit te leggen
De ondernemingsraad vraagt al langere tijd om aandacht voor de juiste toepassing van het beleid ten aanzien van Het Nieuwe Werken. Wisselink: ‘De praktijk is helaas weerbarstig. Op grond van het officiële beleid kan plaats-onafhankelijk werken alleen geweigerd worden als de betreffende functie het niet toelaat. Ik denk dan gelijk aan de baliemedewerker die gebonden is aan de openingstijden van een kantoor/bureau. Niet uit te leggen vind ik de eigen voorwaarden die per afdeling en per leiding verschillen.’

Voorbeeldfunctie
De binnengekomen meldingen over de toekenning van flexibele werkplekken heeft de NPB geagendeerd voor en besproken in de bijzondere commissie Bedrijfsvoering, een overleg tussen de bonden en Gerrit den Uyl, de directeur van het Politiedienstencentrum. Den Uyl is aangesproken op zijn voorbeeldfunctie bij het uitvoeren van landelijk korpsbeleid.

Belangenbehartiging
Wordt bij jou ook een eigen beleid toegepast bij de toekenning van flexibele werkplekken en ben je het daar niet mee eens? De NPB heeft een team van individuele belangenbehartigers klaarstaan om collega’s bij de bedrijfsvoering met deze en andere zaken te helpen. Heb je goede raad of rechtshulp nodig? Mail naar NPB belangenbehartiging bedrijfsvoering!

Meer over:
Rechtspositie