18 maart 2022

Wie verdient de Flip Raad Award 2022?

Op het NPB-congres in oktober 2022 wordt opnieuw een Flip Raad Award uitgereikt. Deze onderscheiding is bedoeld voor een kaderlid dat veel voor (de leden van) de bond heeft gedaan in de geest van wijlen het Groningse erelid Flip Raad. Dat wil zeggen: vanuit grote persoonlijke betrokkenheid bij andermans zorgen, tegenslag en verdriet. Tot 1 augustus kunnen NPB-leden kandidaten aanmelden.

Tot aan zijn vroegtijdige dood in 2012 heeft Flip Raad zich tientallen jaren in allerlei functies sterk gemaakt voor de bond en zijn leden. Opvallend was daarbij steevast zijn enorme gedrevenheid, ook al ging die vaak schuil onder een al even typerende kalmte en ironie.

Flip Raad (midden) met het NPB Jong-team bij de finish van de Benelux Run (mei 2012).

Vaste waarde
Flip was een vaste waarde binnen het bestuur van de NPB-afdeling Groningen en daarnaast actief als individuele belangenbehartiger (eerstelijns rechtshulp) en belastingconsulent. Zijn grote kennis van het personeelswerk en zijn enorme netwerk binnen de politie waren voor het vakbondswerk in Groningen van onschatbare waarde.

Hilariteit tijdens een vergadering van de bondsraad over een cao-onderhandelingsresultaat (2001). Flip in het midden; rechts van hem toenmalig NPB-voorzitter Hans van Duijn.

Gezaghebbend
Ook drukte Flip Raad bijna twintig jaar lang een duidelijk stempel op de kwaliteit van de discussies in de bondsraad. Dat deed hij als onomstreden voorzitter van het ledenparlement, een functie waarvoor hij keer op keer herkozen werd. Medio 2011 kwam er een eind aan de autonome en gezaghebbende manier waarop hij de vergaderingen leidde: vanwege zijn pensionering legde Flip zijn functie neer.

Stemronde tijdens een bijeenkomst van de bondsraad in 2010. Flip in het midden; links van hem toenmalig NPB-voorzitter Han Busker.

NPB-erelid
Op grond van zijn grote verdiensten voor de bond werd Flip Raad in mei 2011 tijdens het congres in Maastricht benoemd tot erelid van de NPB. Een kleine anderhalf jaar later stierf hij onverwacht aan de gevolgen van een hartaanval, slechts 66 jaar oud.

Een van de laatste vakbondsklussen waar Flip Raad zich voor inzette was het zoveel mogelijk waterpas zien te krijgen van het nieuwe Landelijke Functiegebouw Nationale Politie (LFNP).

Flip Raad Award
Om Flip te blijven herdenken besloot het hoofdbestuur van de NPB een Flip Raad Award in het leven te roepen. Het eerste exemplaar werd in 2014 tijdens het congres in Amsterdam uitgereikt aan Jan van Dalen; het tweede exemplaar in 2018 tijdens het congres in Enschede aan Aukje Hamming.

Kandidaatstelling 2022 geopend
Het is de bedoeling dat op het NPB-congres in oktober (in Assen) voor de derde keer een Flip Raad Award wordt uitgereikt. NPB-leden kunnen daarvoor kandidaten aanmelden bij een jury, bestaande uit de kaderleden Cees de Bruijn, Marja Timmers en Kiki Schorr.

Deadline 1 augustus
Ken jij een collega-lid die wat jou betreft in aanmerking komt voor deze onderscheiding? Stuur dan voor 1 augustus een e-mail naar vereniging@politiebond.nl met daarin de voor- en achternaam van jouw kandidaat en in een paar woorden waarom hij/zij de award verdient. Graag in de onderwerpregel vermelden: Kandidaat Flip Raad Award.

Op het NPB-congres in 2018 ontving kaderlid Aukje Hamming de Flip Raad Award voor haar grote betrokkenheid bij het wel en wee van NPB-leden.

De jury beoordeelt de kandidaten op basis van twee criteria. Is het een toegewijd (kader)lid dat bij zijn vakbondswerk de menselijke maat als belangrijkste uitgangspunt heeft? Is het een kandidaat waar de NPB trots op kan zijn? Het aantal jaren lidmaatschap of het aantal beklede functies zijn mooi om te melden, maar geen basiscriteria.

Shortlist
De jury plaatst uiteindelijk drie tot vijf kandidaten op een zogenaamde shortlist. Die wordt in de aanloop naar het congres gepubliceerd als een eerste vorm van waardering en erkenning. De kandidaten op de shortlist worden ook allemaal uitgenodigd voor het congres in oktober. Tijdens deze speciale ledenbijeenkomst maakt de jury bekend wie de onderscheiding toegekend krijgt.

Meer over:
Vereniging