22 juni 2023

Digitale werkvloerpeiling koopkracht 2023

De huidige politie-cao zorgt voor een blijvende verhoging van de politiesalarissen met gemiddeld 9,5 procent tussen begin 2022 en begin 2024. Inmiddels is duidelijk dat dat niet voldoende is om politiemensen te vrijwaren van koopkrachtverlies. De inflatie blijft hoog, terwijl de cao nog loopt tot 1 juli volgend jaar. Hoe moeten de politiebonden daarop reageren? Meld het in onze werkvloerpeiling!

KLIK HIER om mee te doen aan de werkvloerpeiling koopkracht 2023.

LET OP: Deelname is mogelijk tot en met zondag 2 juli 2023.

Identificatie vereist!
Om teleurstellingen te voorkomen: wie wil meedoen aan de werkvloerpeiling, moet bereid zijn zich te IDENTIFICEREN door het vermelden van zijn naam en postcode. Gebeurt dat niet, dan kunnen de bonden niet instaan voor de kwaliteit/geloofwaardigheid van de uitkomsten en verliezen deze ook aan zeggingskracht richting de werkgever.

De verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het waarborgen van de identiteit van de deelnemers en NIET VERSTREKT AAN DERDEN – en dus ook niet aan de werkgever.

Meer over:
cao2022