15 september 2017

Werkonderbrekingen voor (vroeg)pensioen

Twee keer twee uur het werk neerleggen op donderdag 28 september. Daartoe roepen de politiebonden NPB, ACP, ANPV en VMHP politiemensen op in (om te beginnen) Midden-Nederland en Noord-Holland. Tijdens vakbondsbijeenkomsten zal dan worden doorgepraat over mogelijke acties voor een (vroeg)pensioenregeling die recht doet aan het politievak. Daarvoor is het noodzakelijk dat het nieuwe kabinet maatregelen neemt.

De politiebonden willen dat een nieuw kabinet wettelijke blokkades opheft die een goed (vroeg)pensioen voor politiemensen in de weg staan. De afgelopen jaren is de politie onevenredig hard geraakt door nieuwe pensioenregels. De gemiddelde levensverwachting bij zwaar werk pakt bovendien lager uit dan gemiddeld. De maat is vol.

Hoog risicoberoep
Politiewerk is een hoog risicoberoep waarbij fysiek en mentaal het uiterste wordt gevraagd van politiemensen. Daarnaast zetten de gevolgen van langer doorwerken de hele politieorganisatie nu al flink onder druk. Het trekt een zware wissel op oudere en jongere collega’s. Daarom dringen de NPB, ACP, ANPV en VMHP bij de politieke partijen die onderhandelen over een nieuw regeerakkoord aan op:

  • Flexibilisering van de AOW-leeftijd, zodat CAO-partijen sectorale afspraken kunnen maken die hierop verder bouwen
  • Afschaffing van de fiscale boete op vervroegde uittreding (RVU-heffing), zodat werkgevers en werknemers financieel haalbare vroegpensioenafspraken kunnen maken
  • Uitbreiding van het aantal verlofuren (nu maximaal 50 weken maal de arbeidsduur per week) dat fiscaal onbelast kan worden opgespaard
  • Een netto-netto pensioenspaarregeling die buiten de vermogensrendementsheffing valt

Met als uiteindelijk doel om ruimte te creëren voor (vroeg)pensioenafspraken in een nieuwe politie-CAO.

Werkonderbrekingen Midden-Nederland en Noord-Holland
De politiebonden hebben dit jaar op meerdere momenten bij de politiek aangedrongen op maatregelen. Tijdens de verkiezingscampagne presenteerde de NPB alle politieke partijen bijvoorbeeld een Schijf van Vijf voor een gezond politiekorps, waarin ook werd aangedrongen op de terugkeer van de wegbezuinigde vroegpensioenvoorzieningen. Een inhoudelijke reactie vanuit de politiek is tot nu toe uitgebleven. Schijnbaar dringt de noodzaak nog altijd niet door. Daarom starten de ACP, ANPV, NPB en VMHP nu een gezamenlijk traject met werkonderbrekingen bij de politie op donderdag 28 september 2017 in

MIDDEN-NEDERLAND
Almere, Baljuwstraat 2
10.00 tot 12.00 uur

NOORD-HOLLAND
Alkmaar, James Wattstraat 27
14.00 tot 16.00 uur

Meer werkonderbrekingen volgen als het nieuwe kabinet geen gehoor wil geven aan de oproep van de bonden.

Meer over:
CAO
Pensioen