18 oktober 2017

Werkgever weigert handreiking pauzeregeling

Nog altijd zorgt de landelijke pauzeregeling in de dagelijkse praktijk voor problemen. Een voorstel van de bonden over het omgaan met de regeling bij onderbezetting - het meest voorkomende knelpunt - is door de werkgever afgewezen. De pauzeregeling blijft daarom ongewijzigd.

Al snel na invoering vorig jaar september ontvingen de bonden signalen van leden dat de nieuwe pauzeregeling tot problemen in de uitvoering leidde. Het uitgangspunt is dat iedere politiemedewerker een onverstoorbare pauze geniet. Dit betekent dat je pauzeert in eigen tijd en dan dus ook niet beschikbaar en bereikbaar bent voor werkzaamheden.

De regeling voorziet in twee uitzonderingen: de noodhulp en ME-inzet. Dat zijn klussen waarbij je je ook tijdens de pauze niet kunt onttrekken aan het werk. In die gevallen wordt wel een pauze ingeroosterd die ook wordt doorbetaald, omdat de collega direct moet kunnen bijspringen zodra het werk daarom vraagt.

Onderbezette afdelingen
Bij het invoeren van de pauzeregeling gaf de werkgever de garantie dat collega’s van andere diensten van een onverstoorbare pauze kunnen genieten. Al snel bleek dit een illusie. Op onderbezette afdelingen, zoals de meldkamer en bij Intake en Service, is van een onverstoorbare pauze vaak geen sprake.

Als een collega dan toch heeft gewerkt tijdens de pauze, geldt dat als een half overuur. In de praktijk zien we echter allemaal houtje-touwtje oplossingen, zoals een half uurtje eerder naar huis en meeruren schrijven. Van eenduidige toepassing is dus geen sprake. Bovendien is op deze afdelingen vaak al vooraf duidelijk dat collega’s niet van een onverstoorbare pauze kunnen genieten.

Onbespreekbaar
Om een einde te maken aan deze verrommeling hebben de politiebonden de werkgever deze maand voorgesteld om (ook) een betaalde pauze in te plannen in gevallen van onderbezetting waarbij vooraf duidelijk is dat een onverstoorbare pauze niet kan worden gegarandeerd. Het zal dan gaan om een tijdelijke maatregel, die wordt opgeheven zodra de personeelsbezetting op orde is. Een aanpassing van de pauzeregeling is daarvoor dus niet nodig.

De werkgever wil hier echter alleen over praten als de hele pauzeregeling opnieuw op tafel komt en de huidige uitzonderingsgroepen opnieuw worden besproken. Onbespreekbaar wat de bonden betreft!

Ongewijzigd
De pauzeregeling blijft nu zoals hij is. Collega’s die onder druk worden gezet om tijdens de pauze toch beschikbaar of in de buurt van het werk te blijven en daarvoor geen half overuur krijgen, kunnen zich bij hun bond melden voor juridische bijstand.

Meer over:
Rechtspositie