Bijgewerkt: 13 januari 2020

[UPDATE] Werkgever doet moeilijk over vroegpensioen

De onderhandelingen tussen minister Grapperhaus en de bonden over een nieuwe vroegpensioenregeling (RVU) voor politiemensen verlopen tot nu toe stroef. De werkgever heeft allerlei voorwaarden op tafel gelegd waaraan de regeling moet voldoen en die staan haaks op de afspraken die de bonden willen maken.

[UPDATE] In het CGOP (het officiële overleg tussen de minister van Justitie en Veiligheid en de politiebonden) op donderdag 9 januari heeft de werkgever gemeld dat hij geen mogelijkheden ziet om de verschillen in opvatting over een vroegpensioenregeling (Regeling Vervroegd Uittreden of kortweg RVU) tussen bonden en werkgever op korte termijn te beslechten. Eerder sprak de werkgever nog de intentie uit dat hij, net als de bonden, op korte termijn tot afspraken wilde komen over een RVU-regeling én aanpassingen in het politieonderwijs die zorgen voor snellere inzetbaarheid van nieuwe collega’s. Daar komt de werkgever nu dus op terug. Dit betekent dat voor collega’s voorlopig nog onduidelijk zal blijven hoe de regeling eruit komt te zien, of zij er gebruik van kunnen maken en hoe en wanneer de versnelde instroom van nieuwe collega’s van start kan gaan. Ook neemt de onzekerheid toe of de beoogde invoeringsdatum van een vroegpensioenregeling op 1 januari 2021 gehaald kan worden. Voor de bonden is dit onacceptabel en zij zullen daarom tijdens de informatiebijeenkomsten met de aanwezige collega’s bespreken welke vervolgstappen er nu nodig zijn. Inmiddels is de digitale peiling door ruim 8600 collega’s ingevuld. Heb je nog niet meegedaan, dan kan dit nog tot tot 15 januari 8.00 uur. Meer informatie over de peiling en de bijeenkomsten vind je hier.

De afgelopen tijd voerden de bonden en de werkgever intensieve gesprekken om nader tot elkaar te komen over dit lastige onderwerp, maar tot op heden is dit niet gelukt. Een woordvoerder van de bonden: 'Onze inzet was om voor 1 januari een afgetekend resultaat te hebben. Het is jammer dat dit niet gelukt is. De standpunten liggen op dit moment te ver uit elkaar.'

Randvoorwaarden
De werkgever stelt flink wat randvoorwaarden die een (snelle) totstandkoming van een eenvoudig uitvoerbare regeling belemmeren. Om te beginnen wil hij dat de nieuwe regeling vervroegde uittreding (RVU) alleen gaat gelden voor bepaalde groepen politiemensen. Om precies te zijn: collega’s die zijn overvallen door de verhoging van de AOW-leeftijd en niet op een gezonde manier kunnen doorwerken tot de AOW-leeftijd. Praktisch zou dit bijvoorbeeld kunnen betekenen dat alleen executieve collega’s of alleen collega’s die een bepaalde hoeveelheid ‘zware jaren‘ achter de rug hebben voor de regeling in aanmerking zouden komen.

Ook wil de werkgever al eerder beschikbaar gestelde financiële voorzieningen voor vervroegd uittreden (zoals inkoop-max) laten meewegen. Ten slotte wil hij nog tot de zomer van 2020 de tijd nemen voor het maken van afspraken, omdat er dan nog rekening kan worden gehouden met de financiering van andere maatregelen gericht op duurzame inzetbaarheid.

Simpele regeling voor iedereen
De beperkingen die de werkgever heeft opgeworpen staan haaks op de afspraken die de bonden willen maken: een simpele regeling waarmee medewerkers uit alle geledingen van de organisatie op een verantwoorde leeftijd kunnen stoppen, in combinatie met ingrijpende maatregelen ten aanzien van het politieonderwijs om zo de instroom van nieuwe agenten te versnellen. 'Veel politiemedewerkers krijgen in meer of mindere mate te maken met taken die ze moeten uitvoeren onder zware omstandigheden,' aldus een woordvoerder van de politiebonden. 'Bovendien is de groep die van deze regeling gebruik kan maken al beperkt doordat in het landelijke pensioenakkoord is afgesproken dat werkgevers alleen in de periode 2021 - 2025 een boetevrij bedrag kunnen uitkeren aan medewerkers die binnen drie jaar de AOW-leeftijd bereiken.'

Bonden en werkgever zijn het erover eens dat er niet te veel capaciteitsverlies mag ontstaan door vervroegde uittreding – met name in de basisteams en in de jaren 2021 en 2022. De bonden hebben daarom voorstellen op tafel gelegd die ervoor zorgen dat er sneller extra capaciteit bij komt. Ook moet de regeling volgens beide partijen eenvoudig uitvoerbaar zijn.

Informatiebijeenkomsten
In januari gaan de onderhandelingen verder. Daaraan voorafgaand zullen de bonden hun leden informeren en om hun mening vragen. Dat gebeurt vanaf begin januari door het openstellen van een digitale peiling en door het houden van drie informatiebijeenkomsten.

  • 13 januari 14.00-16.00 uur/ Mathildelaan 4, Eindhoven
  • 14 januari 09.30-12.30 uur/ Europaweg 79, Apeldoorn
  • 16 januari 10.00-13.00 uur/ Katschiplaan 10, Den Haag

Graag tot ziens en horens op een van deze bijeenkomsten!

Meer over:
Pensioen