5 december 2022

Wehkamp betere werkgever voor vrouwen dan de politie?

Onlangs maakte warenhuis Wehkamp resoluut een eind aan het beloningsverschil tussen een vrouwelijke bedrijfsjurist en haar mannelijke collega: € 1.000 bruto minder per maand. Vaak wordt gedacht dat dit bij de overheid niet voorkomt en zeker niet bij de politie. Helaas heeft de NPB wel degelijk zo´n zaak onder handen, met één groot verschil: het korps weigert te erkennen dat ze de Wet gelijke behandeling m/v heeft overtreden.

Op 15 augustus van dit jaar oordeelde het College voor de Rechten van de Mens (CRM) dat Wehkamp bij de beloning van de betreffende medewerkers een verboden onderscheid had gemaakt op grond van geslacht. Daarop nam de firma zijn verlies en compenseerde de vrouwelijke bedrijfsjurist royaal, inclusief een nabetaling van het beloningsverschil van € 1.000 bruto per maand over de periode van 1 augustus 2019 tot 1 januari 2021. Het hoger beroep dat kort daarop zou dienen was daarmee van de baan.
KLIK HIER
voor het oordeel van het CRM over de Wehkamp-zaak.

De NPB heeft deze ontwikkelingen met belangstelling gevolgd, aangezien zijn juridische afdeling een vergelijkbare zaak onder handen heeft. Het gaat in dit geval om een vrouwelijke collega die voor het vervullen van de functie van arbeidsdeskundige wordt betaald in schaal 10, terwijl haar mannelijke collega’s worden betaald in schaal 11. 

Inkomens- en pensioenderving
Om de nadelige gevolgen van deze ongelijkheid even heel concreet te maken: het verschil tussen de maximum bedragen in deze schalen is sinds 1 juli van dit jaar circa € 611 bruto per maand bij 36 uur. Op jaarbasis komt dat neer op een beloningsverschil van circa € 8.500. Dit is nu al circa zeven jaar aan de gang, dus het gaat tot op heden om een bedrag aan achterstallig loon van naar schatting zo’n € 50.000 bruto  En dat leidt uiteraard tot een navenant mindere pensioenopbouw. 

Hetzelfde werk- en denkniveau
Voormalig NPB-advocaat Pauline de Casparis maakte de zaak aanhangig bij het College voor de Rechten van de Mens. Het CRM oordeelde in april 2021 dat het korps er niet in geslaagd was overtuigend te onderbouwen dat het aangekaarte beloningsverschil gerechtvaardigd was. De bestudeerde vergaderstukken en e-mails maakten onmiskenbaar duidelijk dat de vrouwelijke medewerker en de door haar aangedragen ‘maatman’ (hetzelfde takenpakket, hogere beloning) wel degelijk actief waren op hetzelfde werk- en denkniveau. KLIK HIER voor het oordeel van het CRM in de politie-zaak.

Aansturingsprobleem
De werkgever bleef proberen daarover twijfel te zaaien, maar ging behoorlijk de mist in toen hij als argument aanvoerde helemaal niet te weten dat de vrouw bepaalde taken ook voor haar rekening nam. Dat leverde hem een flinke tik op zijn vingers op. Dat had hij als werkgever en leidinggevende behoren te weten, aldus het CRM: ‘Het had voor de hand gelegen om dit tijdens een functioneringsgesprek te bespreken. (…) Dat verweerder dit heeft nagelaten, dient voor zijn risico en rekening te blijven.’ 

Glashard ontkennen
Bij gebrek aan objectieve redenen voor het beloningsverschil oordeelde het College dat het korps zich schuldig maakte aan een ongeoorloofd onderscheid tussen man en vrouw. NPB-advocaat Willem de Klein nam de zaak over van mr. De Casparis en constateert dat de werkgever niet van plan is het boetekleed aan te trekken. ‘Zoals helaas wel vaker voorkomt ontkennen de leiding en de juristen in koor zelfs maar de mogelijkheid dat het korps de plank misgeslagen heeft. Aan het oordeel van het College lijken ze geen enkele waarde toe te kennen. Ik vraag mij wel af of de korpsleiding hiervan op de hoogte is of dat dit allemaal onder de pet van de betreffende dienst wordt gehouden?’

Gedwongen naar de rechter
De Klein: ‘De werkgever dwingt ons helaas de zaak aan de rechter voor te leggen. We hebben echt geen andere keuze. Dat gaat weer een hoop tijd en inspanning kosten, zeker als we in tweede instantie moeten kiezen voor een hoger beroep. Definitieve duidelijkheid krijgen we dan pas in 2024 of nog later. Ik hoop dat met deze publicatie en de nodige druk van onze voorzitter Jan Struijs deze kwestie dit jaar nog op een nette manier wordt opgelost voor deze vrouwelijke collega – en uiteraard voor alle andere vrouwen in het korps die hiermee te maken hebben.’  

Goed voorbeeld…
NPB-voorzitter Jan Struijs wil er op dit moment het volgende over kwijt: ‘Ik ga dit bespreken met de korpschef  en zal hem zeggen: neem een voorbeeld aan de firma Wehkamp. Die werd ook geconfronteerd met een medewerkster die de ongelijke beloning van mannen en vrouwen binnen het bedrijf niet langer pikte. De daarover gestarte rechtszaak trok zoveel publiciteit dat Wehkamp besloot de uitkomst van het hoger beroep niet af te wachten en in plaats daarvan netjes te schikken met de gedupeerde medewerkster. Dat leidde onder andere tot een veelbekeken gesprek in de talkshow Jinek.’

Equal pay day
Struijs: ‘Juist de politie moet als werkgever het goede voorbeeld geven. Het is ook niet voor niets dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Tweede Kamer op 14 november jongstleden een uitvoerige brief stuurde over gendergelijkheid op de arbeidsmarkt. Dat was op Equal pay day, de symbolische dag waarop vrouwen beginnen voor de rest van het jaar gratis te werken als je hun ongelijke beloning zou verrekenen. Er bestaat nog steeds een loonkloof, ook bij de overheid, wat betekent dat een flink aantal vrouwen voor exact hetzelfde werk nog steeds aanzienlijk minder verdient dan mannen.’

Wat de NPB betreft hoeft het korps niet te wachten tot de rechter zich over deze zaak buigt. Er is alle reden om de aangetoonde ongelijke beloning tussen mannen en vrouwen bij de Nationale Politie zo snel mogelijk op te heffen en zeker in de nu voorliggende, concrete casus van deze vrouwelijke collega. Bondsvoorzitter Jan Struijs: ‘Eigenlijk te gek voor woorden dat we dit anno 2022 van de daken moeten schreeuwen.’

--------------------------------

De NPB heeft de korpschef om een reactie gevraagd. Die heeft zelf niet gereageerd, maar dat laten doen door het diensthoofd HRM van de politie. Zijn reactie komt samengevat op het volgende neer.

Het korps ontkent dat geslacht een rol heeft gespeeld en komt weer met dezelfde argumenten die de juristen van het korps naar voren hebben gebracht in de procedure bij het CRM. Het CRM heeft al deze argumenten gemotiveerd verworpen.

Meer over:
Rechtspositie