20 maart 2018

Weer aan de slag dankzij FNV Werken aan Werk

Weinig dingen kunnen zo hard aankomen in je loopbaan als (dreigend) ontslag. Het slaat een gat in je leven en kan je het gevoel geven dat je er alleen voor staat. FNV Werken aan Werk begeleidt sinds maart 2017 al ruim 700 werkzoekenden persoonlijk naar nieuwe baan. Ook werkzoekenden van politie hoeven er niet alleen voor te staan en kunnen snel weer aan de slag.

FNV Werken aan Werk is actief in vijf regio’s en helpt al meer dan 700 deelnemers. De meeste deelnemers komen uit de zorg en de horeca. Klik hier voor alle infographics met alle cijfers van het programma.

Werknemers van de politie hebben net als in andere sectoren te maken met ontslag. Niet iedereen begint dan even gemakkelijk met solliciteren. De FNV is daarom een programma gestart: Werken aan Werk. Een programma dat werknemers begeleidt naar een nieuwe baan.

Met ontslag bedreigd of korter dan een halfjaar werkloos
FNV Werken aan Werk is er voor iedereen die binnen zes maanden met ontslag wordt bedreigd of nog geen halfjaar werkloos is. Met persoonlijke begeleiding bepaal jij wat je zoekt en wat voor werk bij jou past. Omdat de FNV onafhankelijk is van werkgevers, kunnen deelnemers rustig op zoek gaan naar een volgende baan. Daarvoor hoef je niet eens lid van de FNV te zijn. Bijna 70% van de deelnemers is op dit moment wel lid, maar bijna een derde is dat dus niet. Omdat FNV Werken aan Werk steeds bekender wordt, neemt het percentage niet-leden toe.

Deelnemers uit diverse sectoren
Deelnemers zijn afkomstig uit veel verschillende sectoren. Koploper is de sector Zorg & Hulpverlening, waar op dit moment juist veel behoefte is aan nieuwe medewerkers. Maar tegelijkertijd lopen mensen tegen beëindiging van het dienstverband aan, bijvoorbeeld omdat hun tijdelijke contract afloopt. Ook het opleidingsniveau van de deelnemers is gevarieerd. De meesten hebben een Mbo-opleiding gevolgd, maar ook deelnemers met een Hbo-opleiding of met een Wo-opleiding zijn goed vertegenwoordigd.

Tevreden deelnemers
Om het aanbod van FNV Werken aan Werk verder te verbeteren vindt op dit moment onderzoek plaats naar de tevredenheid over de dienstverlening. Daar zijn nog geen harde conclusies uit te trekken, maar de eerste resultaten zijn hoopgevend. Zo geven de deelnemers voor de landelijke activiteiten, zoals workshops en trainingen, een 8,3 als gemiddeld rapportcijfer.

Bekijk de website van de FNV voor alle informatie en om contact op te nemen.