27 juli 2017

Waterpolitie verscherpt protestactie

Na ruim vijftig dagen actievoeren door de Dienst Waterpolitie van de Landelijke Eenheid is het conflict met de werkgever over de bezetting een nieuwe fase ingegaan. De vakbonden NPB, ACP en ANPV hebben de collega’s opgeroepen vanaf 12.00 uur vanmiddag een scherpere actie te starten. De Waterpolitie gaat weer varen, maar zal bij geconstateerde overtredingen volstaan met het uitdelen van waarschuwingen in plaats van bekeuringen.

De afgelopen maanden hebben de medewerkers van de Dienst Waterpolitie van de Landelijke Eenheid op een publieksvriendelijke manier actie gevoerd onder de naam ‘Boten aan de kant’. De collega’s waren nog wel aan het werk, maar gingen daarbij niet het water op – tenzij er sprake was van een noodsituatie. Tientallen speedboten en twaalf grote schepen bleven daardoor vijftig etmalen aan de ketting liggen – met alle gevolgen van dien voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid op en nabij de Nederlandse waterwegen.

Actief protest
Deze actie blijkt niet voldoende te zijn geweest om korpschef Erik Akerboom van de ernst van het probleem te overtuigen. Hij blijft vasthouden aan aantallen gezagvoerders die te laag zijn om het politiewerk op het water op een verantwoorde manier te kunnen doen. Daarnaast weigert de korpschef in hun functiebeschrijving in het Landelijk Functiegebouw Nationale Politie (LFNP) specifiek het werkveld water te benoemen, waardoor deze collega’s ook (tegen hun zin) ingezet kunnen worden op spoor en weg.

Vandaar dat nu een verscherpte actie is ingezet. Vanaf vandaag is de Waterpolitie wel weer aanwezig op het water, maar zij zal bij geconstateerde overtredingen (excessen uitgezonderd) de daders niet bekeuren maar hooguit waarschuwen. De actie gaat door tot eind augustus, juist in de periode dat er met alle pleziervaart op plassen, meren en rivieren topdrukte is op het water. Normaal gesproken deelt de waterpolitie in een zomermaand zo’n duizend bonnen uit voor te hard varen, huftergedrag op het water, of het veroorzaken van gevaarlijke situaties.

Nautische ervaring wegbezuinigd
De bonden zien zich door de werkgever gedwongen de collega’s tot een scherpere actie op te roepen. Er hebben inmiddels de nodige formele en informele gesprekken met de minister en de korpsleiding plaatsgevonden. Helaas lijken ze nog altijd onvoldoende bereid een eind te maken aan de onvrede op de werkvloer over het aantal medewerkers in de functie gezagvoerder zeevaart.

Veilig en effectief werken
Dat aantal is volgens de collega’s te laag, waardoor zij hun werk op het water onvoldoende effectief en veilig kunnen uitvoeren. Daarbij steekt het enorm dat de werkgever vooral voor deze onevenwichtige personeelsbezetting gekozen heeft om kosten te besparen. Wat de bonden betreft zouden de functionele behoeften van de organisatie en de mensen die er werken bij dit soort keuzes doorslaggevend moeten zijn. Kort samengevat: er is al heel wat nautische ervaring wegbezuinigd en dat moet worden teruggedraaid.

Meer over:
OVW-rechten