2 november 2020

Wat te doen met gespaard levenslooptegoed?

De NPB krijgt regelmatig de vraag van leden hoe ze hun gespaarde levenslooptegoed nog kunnen inzetten. Per 1 januari 2022 wordt de levensloopregeling definitief beëindigd. Voor die tijd moet het saldo van je levenslooprekening besteed zijn. Dit bericht biedt uitleg over de mogelijke toepassingen die levensloop nog biedt.

LET OP: Dit artikel is niet van toepassing op zogenaamde geblokkeerde levenslooptegoeden. Dat is een speciaal soort verlof dat politiemedewerkers met een WAO-uitkering desgewenst toegekend hebben gekregen als alternatief voor de uitbetaling van levensloopbijdragen. (Die worden namelijk afgetrokken van hun uitkering en zouden hen dus geen voordeel opleveren.) Geblokkeerde levensloopgelden komen niet te vervallen per 2022.

Uitbetalen
Sinds 1 januari 2013 is het levenslooptegoed vrij opneembaar en niet meer verplicht gekoppeld aan de opname van verlof. Dat wil zeggen: het kan dan ook worden uitbetaald in geld. Dit kan in één keer gebeuren, maar ook als aanvulling op het inkomen, bijvoorbeeld tijdens RPU. Let er wel op dat er bij aanzienlijke tegoeden sprake kan zijn van toepassing van het hoogste belastingtarief en dat je door een uitkering ineens niet meer in aanmerking komt voor bepaalde toeslagen.

Als je helemaal niets doet met het levenslooptegoed, dus niet in de vorm van verlof of geld, dan wordt dit tegoed op 31 december 2021 uitgekeerd.

Tussentijds verlof
Tot 2022 is het gespaarde levenslooptegoed nog te gebruiken om een periode van onbetaald verlof te kunnen overbruggen, bijvoorbeeld voor een sabbatical. Dit tussentijds verlof is maximaal 12 maanden en minimaal 2 maanden en mag eens in de drie jaar worden aangevraagd. Wil je een paar maanden tussentijds verlof en houd je nog tegoed over op je levenslooprekening? Dan kun je dit laten uitbetalen.

Levensloop als vroegpensioen
Het levenslooptegoed is tot 2022 ook nog steeds in te zetten als vroegpensioen waarvoor het ooit bedoeld is. Het levensloopverlof wordt dan genoten voorafgaande aan het ABP Keuzepensioen en mag maximaal 3 jaar duren. Ga je uiterlijk op 1 januari 2022 met ABP-keuzepensioen? Dan kun je jouw levenslooptegoed dus nog inzetten om eerder te stoppen met werken. De duur van dit verlof is afhankelijk van je tegoed en ook van het bedrag dat je maandelijks tijdens je levensloopverlof zou willen ontvangen.

Pensioenakkoord
Naar aanleiding van het recent afgesloten pensioenakkoord vragen leden zich af of dit ook betekent dat levensloop na 2022 nog is in te zetten. Dat is niet het geval. Over de levensloopregeling zijn geen afspraken gemaakt in het pensioenakkoord.

Belastingkorting
Overigens is voor eenieder van 61 of ouder de groene loonheffingstabel van toepassing, zowel bij uitbetalen als verlof. Dat betekent dat er geen sprake is van arbeidskorting. Over de jaren dat je in levensloop hebt gespaard tot 2012, bestaat er recht op een belastingkorting, de zogenaamde levensloopverlofkorting. Deze bedraagt in 2019 € 215 per gespaard jaar in levensloop en de werkgever past deze toe bij het opnemen van levensloopverlof of het laten uitbetalen van levensloop.

Meer over:
CAO