29 december 2021

WAKE-UP CALL 2022: geen politie bij protestmars A’dam

Aanstaande zondag 2 januari vindt in Amsterdam een massale demonstratie plaats tegen het coronabeleid van de regering. De politiebonden roepen de dienstdoende agenten op voor en tijdens deze demonstratie een paar uur het werk neer te leggen uit protest tegen de veel te hoge werk- en roosterdruk waaraan politiemensen al jaren worden blootgesteld.

De beoogde werkonderbreking maakt onderdeel uit van de estafette-actie WAKE-UP CALL 2022 van de politiebonden. Het doel is de politiek en de burgers duidelijk te maken hoe urgent de capaciteitsproblemen bij de politie zijn. Op dinsdag 28 december vond de eerste actie in dat kader plaats bij de Vreemdelingenpolitie in Ter Apel.

Misbruikte loyaliteit
De bonden zijn getergd door het gebrek aan oprechte belangstelling van de politiek voor de menselijke gevolgen van de chronische onderbezetting binnen het korps. Nog altijd rekent ‘Den Haag’ erop dat agenten uit loyaliteit en plichtsbesef tot het uiterste zullen gaan om de kwaliteit van het politiewerk zoveel mogelijk in stand te houden. En dat doen ze ook, al kost ze dat steeds meer moeite en al gaat dat steeds meer ten koste van hun gezondheid, veiligheid en privéleven.

Dat steekt enorm, vooral omdat de huidige ellende te voorkomen was geweest door verstandig politiek beleid. In plaats daarvan hebben de kabinetten Rutte I tot en met III gekozen voor het jaar in jaar uit verzwaren van het takenpakket van de Nationale Politie in combinatie met een reeks bezuinigingen in plaats van investeringen.

Regeren is… wegkijken?
Deel van dat bezuinigingsbeleid was ook het jarenlang bewust verlagen van de instroom van nieuwe politiestudenten. Daardoor werd de onderbezetting nog scherper toen de collega’s van de babyboomgeneratie in grote golven met pensioen begonnen te gaan. Omdat er niet op tijd voldoende vervangers zijn opgeleid, vallen er sindsdien nog grotere gaten in de beschikbare capaciteit en ervaring en nemen de werk- en roosterdruk bij de politie sindsdien nog verder toe. Een merkbare daling wordt niet verwacht voor 2026.

Uitputtingsslag
Vandaar dat de politiebonden de estafette-actie WAKE-UP CALL 2022 zijn gestart. Het is niet meer dan logisch dat de tweede actie in dat kader plaatsvindt voor en tijdens een massale demonstratie tegen het coronabeleid. Het bewaken van de orde en veiligheid tijdens dit soort samenscholingen is anno 2022 een van de taken die door de chronische onderbezetting bij de Nationale Politie een landelijke uitputtingsslag zijn geworden. Telkens weer trekken ze een enorme wissel op de loyaliteit en het uithoudingsvermogen van collega’s door het hele land.

Cao-perspectief
Het actietraject WAKE-UP CALL 2022 is bedoeld als aanjager van de komende onderhandelingen over een nieuwe politie-cao. Sinds november 2021 voeren de werkgever en de bonden daarover al verkennende gesprekken, maar echt onderhandeld kan er pas worden als de nieuwe minister van Justitie en Veiligheid benoemd en ingewerkt is. De bonden willen door het actietraject de druk op de politieke ketel houden en verder uitstel van de onderhandelingen in 2022 tot een minimum beperken.

Meer weten over het actietraject WAKE-UP CALL 2022? Neem contact op met het Landelijk Actiecentrum (LAC) van de politiebonden NPB, ACP, ANPV en Equipe via info@politieacties.nl!

www.facebook.com/politieacties
www.instagram.com/politieacties
www.twitter.com/politieacties

Meer over:
cao2022