Tom Heijm Vertrouwenspersoon NPB-kaderleden

Waarover spreek jij je collega’s aan?

Een praatje bij de koffie of een babbeltje bij de lunch kan iedereen. Maar écht communiceren met je collega’s is een ander verhaal. Bijvoorbeeld als het over pijnlijke onderwerpen gaat. Over fouten en kwetsbaarheden. Complimenten of excuses. En al helemaal als je een collega moet aanspreken op zijn of haar gedrag. Lastig!

Werkvloer veilig, buitenwereld veilig
Toch is elkaar aanspreken op gedrag een cruciaal onderdeel van de Beroepscode Politie. Goede gesprekken maken dat we elkaar vinden. Het maakt ook dat we ongewenste omgangsvormen zoals pesten, discriminatie of seksuele intimidate samen kunnen uitbannen. Iedereen moet met een prettig gevoel naar het werk komen. Want als we ons niet veilig voelen op de werkvloer, hoe kunnen we dan de buitenwereld veiliger maken?

De grens tussen gepast en ongepast
Maar ja. Doe het maar eens. Want wanneer is een grapje gewoon een grapje – en wanneer gaat het om discriminatie, bijvoorbeeld over afkomst of seksualiteit? Wanneer heeft iemand een boze bui en wanneer vertoont iemand agressief gedrag? Het kan zomaar gebeuren dat je opeens ergens een onprettig gevoel bij krijgt. Dat je iemands gedrag ongewenst, ongepast of zelfs asociaal vindt. En dan maakt het niet uit of je zelf het lijdend voorwerp bent of dat een van je collega’s dat is.

Wat doe ik?
Stel jezelf eens de volgende vragen.

  • Als zoiets gebeurt, ben ik dan in staat mijn collega aan te spreken en te vertellen dat hij of zij te ver is gegaan?
  • Ook als ik de enige ben in de groep die dit zegt of vindt?
  • Voel ik me in staat om een collega die zoiets overkomt bij te vallen?
  • Kan/durf ik met dit onderwerp naar mijn leidinggevende?

Bespreek deze thema’s zoveel je kunt
Omgang, communicatie, houding, gedrag: het zijn allemaal thema’s die belangrijk zijn om bespreekbaar te maken. Ik daag je daarom graag uit om een stap naar voren te zetten en de situaties die je te binnen schieten terwijl je dit leest, te bespreken met je leidinggevende. Voor jezelf, voor je collega’s en voor de basis van ons aller werkgeluk: de Beroepscode Politie.

Tom Heijm/ info@lbiv.nl
Externe Vertrouwenspersoon NPB
06 – 18 44 24 24

Meer over:
Vereniging