19 april 2023

Waarborgfonds Politie: vangnet voor schadekosten

Mede dankzij het dagelijkse vakbondswerk van de NPB beschikken de Nederlandse politiemensen over een stevige rechtspositie als ze door hun werk (buiten hun schuld) schade oplopen. Desondanks kun je soms toch blijven zitten met (rest)kosten die je nergens kunt verhalen. Sinds 2011 kun je dan een schadevergoeding aanvragen bij de Stichting Waarborgfonds Politie (SWP).

Een gezamenlijk initiatief van de werkgever en bonden, die ook in het bestuur van de SWP vertegenwoordigd zijn.

Na een late dienst heb je je privéauto voor je huis geparkeerd. De volgende dag ontdek je een enorme kras over de hele zijkant. Bovendien blijkt jouw auto als enige in de straat te zijn beschadigd. Je hebt redenen om aan te nemen dat deze vernieling te maken heeft met je werk bij de politie. De reparatiekosten kun je niet verhalen op de dader en ook de rechtspositieregeling van de politie voorziet niet in een vergoeding. Wat nu?

Noodgedwongen verhuizen
‘Op zo’n moment komt het Waarborgfonds Politie in beeld’, vertelt Petra van der Wiel, de huidige voorzitter van de gelijknamige stichting (SWP). ‘Dit is nog een eenvoudig geval, maar het fonds heeft ook collega’s kunnen helpen die voor hun eigen veiligheid moesten verhuizen en daardoor te maken kregen met extra kosten waarvoor de verhuisregeling van het korps (Brvvp) geen vergoeding bood.’

De SWP is op initiatief van de politiebonden en de werkgever opgericht als extra vangnet bij privéschade. Doelstelling is het voorzien in een tegemoetkoming als een collega als gevolg van zijn beroepsuitoefening te maken krijgt met fysieke of materiële schade waarvan het niet aanvaardbaar is dat hij daar volledig voor opdraait. Sinds de oprichting heeft het bestuur ruim 50 aanvragen in behandeling genomen.

Zorgvuldige beoordeling
Het fonds beschikt over een begrensd budget. Van der Wiel: ‘We bewaken dus goed of iemand echt geen beroep kan doen op een andere voorziening en dat de schade niet het gevolg is van eigen onachtzaamheid. Iedere aanvraag wordt zorgvuldig beoordeeld. Dat resulteert niet altijd in een bedrag, maar soms kan het bestuur een bemiddelende rol vervullen en daarmee al veel leed wegnemen.’

Alle informatie over het waarborgfonds is ook via het intranet beschikbaar: zoek op stichting waarborgfonds of swp.