Paul Lathouwers NPB-eenheidsbestuurder

Vrekkig VOA-beleid in Midden-Nederland

Op 12 februari verklaarde korpschef Akerboom in een interview met de Volkskrant dat de Nationale Politie naar zijn idee is doorgeslagen in het streven naar efficiëntie en centralisatie. Een risico waarvoor de NPB jaren geleden al waarschuwde. Een van de meest tergende voorbeelden is de sluiting van de arrestantencomplexen en -gangen, maar ook de herstructurering van de afdeling VOA (Verkeersongevallenanalyse) is een mooie.

De Eenheid Midden-Nederland bestrijkt een oppervlakte die loopt van Woerden tot aan de Noordoostpolder. Ten tijde van de regiopolitie werkten de VOA-collega’s in dit uitgestrekte gebied vanaf meerdere locaties. Binnen de Nationale Politie is daarvan nog één werkplek over, het politiebureau in Huizen. Binnenkort zullen daaraan twee ‘local offices’ worden toegevoegd in Lelystad en Vleuten-De Meern. Hoe dan ook kost het veel medewerkers anno 2017 de nodige extra tijd om op hun (nieuwe) werkplek te komen.

Zo snel mogelijk ter plaatse
Door de aard van hun werk is moeilijk te voorspellen wanneer de inzet van de VOA-collega’s precies nodig is. Ze hebben dan ook regelmatig piket. Worden ze tijdens zo’n dienst opgeroepen, dan is het belangrijk dat ze zo spoedig mogelijk ter plaatse zijn. Dat verkleint namelijk de kans op het verlies van sporen en de tijd dat een weg voor het verkeer afgezet moet worden. Kortom, geen tijd te verliezen zou je denken. (Dit wordt ook voorgeschreven in de Instructie Afhandeling Verkeersongevallen.)

Bus mee naar huis
Willen VOA-medewerkers op locatie hun werk kunnen doen, dan moeten ze daar beschikken over de ‘VOA-bus’ met apparatuur. Dat geldt ook bij een oproep tijdens een piketdienst. Om in zo’n geval geen tijd verloren te laten gaan is het handig als een medewerker de VOA-bus mee naar huis heeft genomen. Is dat niet gebeurd, dan moet hij die bus eerst gaan ophalen. Die beweging is niet logisch en zonde van de tijd. Rechtspositioneel maakt het voor VOA-collega’s niet uit; zodra ze van huis vertrekken is voor hen altijd sprake van overwerk.

Moeilijk doen
Kortom, begrijpelijk dat het korps (stilzwijgend) van de VOA-collega’s verlangt dat ze de VOA-bus mee naar huis nemen in de aanloop naar een piketdienst. Maar helaas: ondanks haar duidelijke belang bij deze gang van zaken weet de eenheid Midden-Nederland daar toch weer een probleem van te maken.

Rijden in diensttijd
Als collega’s vanwege een komende piketdienst in de VOA-bus naar huis reizen, dan zijn ze verplicht hun uniform aan te hebben. Daardoor lopen ze de kans dat burgers tijdens die rit een beroep op hen doen. Mogen ze dan onderweg wel even op familiebezoek of een boodschap doen? Nee, want de VOA-bus mag niet gebruikt worden voor privédoeleinden. Met andere woorden: het korps oefent complete zeggenschap uit over de besteding van deze (reis)tijd. Die zou dan ook beschouwd moeten worden als werktijd.

Nee, privétijd!
Het korps wil echter voor een dubbeltje op de eerste rang zitten en doet doodleuk of de rit met de VOA-bus plaatsvindt in privétijd. De NPB accepteert dat niet langer en heeft het korps namens een grote groep collega’s een ultimatum gesteld. Of de collega’s met een piketdienst nemen de VOA-bus voortaan in diensttijd mee naar huis of ze laten de VOA-bus op de werkplek staan, waardoor het veel langer kan duren voordat opgeroepen VOA-collega’s ter plaatse zijn.

Heel jammer dat het korps in deze kwestie niet voor een redelijke oplossing kiest en dat het zover heeft moeten komen. De VOA-collega’s willen niets liever dan verkeersongevallen zo spoedig mogelijk afhandelen, maar er zit een grens aan hun loyaliteit. Ik houd jullie op de hoogte.

Meer over:
Rechtspositie