15 mei 2016

Vragen over Professioneel Fit

De Politieacademie heeft onlangs een extra fitheidstoets aan de basisopleiding toegevoegd, genaamd Professioneel Fit. Hij bestaat uit squats, push-ups, sit-ups, burpees, pull-ups, 500 meter roeien en 1600 meter hardlopen. Voor de toets is een lesprogramma opgesteld dat vooral werkt met een app op de smartphone.

Helaas is nog veel onduidelijk over PF. Een collega die een sportopleiding heeft gedaan waarschuwde NPB Jong voor het grote risico op blessures als onderdelen als squats en burpees niet goed worden uitgevoerd. Ook meldden aspiranten door huidige blessures de test niet te kunnen doen.

En wat zijn dan de gevolgen? Enerzijds hoor je dat het een credit (studiepunt) is, anderzijds wordt in de exameneisen alleen de Fysieke Vaardigheidstoets (FVT) genoemd als verplicht studieonderdeel. Opvallend is ook er wel verschillende versies zijn op basis van geslacht, maar niet op basis van leeftijd.

NPB Jong gaat de komende tijd in gesprek met mensen die bij het Professioneel Fit betrokken zijn. Zit jij met vragen of klachten over deze toets? Meld ze ons via npbjong@politiebond.nl!

Meer over:
VGW