10 juni 2019

Vraag van vandaag: advies commissie-Dijsselbloem

Vlak voor het FNV-referendum over het pensioenakkoord van start ging, werd bekend dat een commissie van deskundigen (onder voorzitterschap van Jeroen Dijsselbloem) minister Koolmees heeft geadviseerd de gehanteerde rekenregels bij het bewaken van de pensioenzekerheid in Nederland te verscherpen. Dit bericht heeft voor de nodige onrust gezorgd, want wat zijn de gevolgen van dit 'advies' voor de afspraken in het pensioenakkoord? Worden die niet op voorhand al ondergraven door deze ontwikkeling?

De huidige Pensioenwet schrijft voor dat de regering elke vijf jaar een commissie van deskundigen aan het werk zet om te bestuderen of de gebruikte rekenregels binnen het pensioenstelsel nog wel ‘up to date’ zijn. Dat wil zeggen: of zij voldoende sporen met de (te verwachten) ontwikkelingen op de kapitaalmarkten om tot een goede inschatting van de mogelijke beleggingsrendementen te komen.

Voor alle zekerheid
Op dinsdag 11 juni werd bekend dat het volgens de meeste recente versie van deze commissie Parameters - met dit keer als voorzitter oud-minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem - ‘veiliger’ is om vanaf 2021 rekening te houden met minder hoge rendementen en pensioenfondsen grotere buffers te laten aanhouden om toekomstige tegenvallers te kunnen opvangen.

Hoe valt dit advies te rijmen met de afspraken in het pensioenakkoord? Grotere buffers aanhouden – en dus minder snel inflatiecorrectie toepassen – dat staat toch haaks op de afgesproken verbetering van de betrouwbaarheid van de pensioenen als het gaat om koopkrachtbehoud?

Bufferdenken
‘Helemaal waar,’ zegt FNV-voorzitter Han Busker. ‘En daarom laat het advies van Dijsselbloem precies zien wat er mis is met het huidige pensioenstelsel. Dat werkt met rekenregels die het onmogelijk maken om het geld bij de mensen te krijgen. Teveel geld blijft jaar in jaar uit vastzitten in buffers. Dat is één van de knelpunten die we in het nieuwe pensioenstelsel willen oplossen.'

Stuurgroep
In een gezamenlijke verklaring wijzen de FNV (de grootste vakbond van Nederland) VNO-NCW (de grootste werkgeversorganisatie) op de afspraak in het pensioenakkoord dat de vernieuwing van het pensioenstelsel de komende jaren zal worden bewaakt door een Stuurgroep met daarin vertegenwoordigers van de vakbeweging, de werkgevers en de overheid.

Busker: ‘Onderdeel van het akkoord is dat deze Stuurgroep aan de rem trekt en bijstuurt als bepaalde doelen van het pensioenakkoord in het gedrang lijken te komen, zoals bijvoorbeeld het uitbannen van kortingen.’

Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW: ‘Wij willen overstappen naar een nieuw pensioenstelsel zonder verplichte buffers, juist omdat dan weer meer perspectief ontstaat op verhoging van de pensioenen.’

Nieuw advies
Busker: ‘Het advies van de commissie-Dijsselbloem is dus in wezen onverenigbaar met de doelen van het pensioenakkoord en zal alleen worden doorgevoerd als dat akkoord niet gesloten kan worden. Wordt het akkoord wel gesloten, dan zal de Stuurgroep in 2020 een nieuw advies van de commissie Parameters vragen.’

Meer over:
Pensioen