17 februari 2021

Vraag van vandaag: verplicht vaccineren?

Kan een politiemedewerker worden verplicht zich te laten vaccineren tegen COVID? Het antwoord daarop is nee. Dat zou een inbreuk zijn op twee grondrechten: het recht op privacy en het recht op lichamelijke integriteit – het recht om zelf te bepalen wat er met je lichaam gebeurt. Voor inbreuken op deze grondrechten is een wettelijke grondslag nodig en die is er niet.

Beroepsrisico's
Zowel de politiebonden als de korpsleiding hebben in januari aandacht gevraagd voor de (extra) beroepsrisico’s die (groepen) politiemensen in coronatijd lopen en het kabinet met klem gevraagd hiermee rekening te houden bij het bepalen van vaccinatievolgorde. Dat wil zeggen: nadat het zorgpersoneel en de qua leeftijd en gezondheid meest kwetsbare burgers zijn gevaccineerd, zouden politiemedewerkers als een van de eerstvolgende doelgroepen erkend moeten worden.

Geen verplichte inentingen
Het is echter nooit de bedoeling geweest om tot een verplichte vaccinatie te komen. Dat staat ook nadrukkelijk vermeld in het artikel daarover op het intranet van de Nationale Politie.

Nadelige gevolgen
Idealiter zouden collega’s die zich niet willen laten vaccineren daarvan ook geen nadelige gevolgen mogen ondervinden op de werkvloer, zoals uitsluiting van activiteiten of in het ergste geval ontslag. Er zijn voor de werkgever immers nog tal van andere manieren om veilig werken mogelijk te maken. Loop je als NPB-lid toch tegen problemen op vanwege je standpunt over vaccineren, neem dan vooral contact op met de bond voor overleg en advies.

Meer over:
Rechtspositie